Sdílet:

Pro vysoce citlivé a emoční typy

Znáte to, někdy je toho na člověka zkrátka moc. Vnitřní pnutí, frustrace, vyčerpání, únava, smutek, prázdnota. A člověk marně pátrá, z jakého důvodu se to či ono děje.

Některé pocity a emoce prostě nemají svůj vnější původ ani důvod.

Je fajn se jim nebránit a přijmout svůj vnitřní stav, i když zrovna nezáříme jako super stars.

Někteří z nás mají prostě dané prožívání širokou škálou na emoční křivce a tato škála má své vrcholné stavy, kdy zažíváme vrcholy, pocity euforie, flow, štěstí a naplnění, ale mají také své emocionální dno, kdy se můžeme cítit velmi nekomfortně a tento pocit může trvat od několika hodin až po několik dnů.

Když dosáhneme vrcholu, vidíme všechno optimisticky, celý náš život září a vše je dar, chodí nám do života samé krásné prožitky, situace a lidé.

Když pak klesáme na dno, říkáme si, proč se to jen děje, co jsme udělali špatně, vždyť už přeci máme tolik zkušeností.

Klademe si otázku: Kde se stala chyba?

Odpověď zní: Chyba se nestala, jdeme si pouze pro další zkušenost.

V tomto případě není příliš moudré zdlouhavě pátrat po příčinách a hledat důvod našich nepříjemných pocitů.

Někdy je dobré dotknout se svého emocionálního dna a brát ho jen jako součást emoční vlny, která se neustále proměňuje.

Tedy, neanalyzovat, nepátrat, nezkoumat.

Prostě se tomu jen vnitřně otevřít.

Čas ponoru se tím značně zkrátí a my si ušetříme hodiny dlouhého sebetrýznivého monologu a hledání, co je s námi zase špatně.

Tato schopnost zažívat spousty emočních stavů každý den nám dává dar vnímat věci a situace z mnoha úhlů pohledů, a také dar se odpoutat od jednotlivých vrstev, nehodnotit “se” ani “to”, jen nechat být a obohatit se prožitkem, ať už přináší jakýkoliv emoční náboj.

Někdy právě i tenze a napětí, frustrace nebo melancholie, mohou být součástí darů našeho kreativního potenciálu a někdy ani sami nevíme, jak moc velkým přínosem pro nás i pro druhé lidi naše emocionalita může být.

Proto je pro vysoce citlivé a emocionální lidi zvlášť důležité mít dobré hranice, nechodit do prostředí ani do vztahů, kde se necítíme dobře.

Je pro nás velmi užitečné naučit se nebýt tolik k dispozici a dostupní a nastavit si příjemnou vzdálenost ke komunikaci s některými lidmi.

Potřebujeme dostatek času být o samotě, zažít a strávit veškeré dojmy a prožité zážitky s druhými lidmi.

Je fajn si dovolit prožívat své nižší polohy a přijímat je jako potenciál pro vlastní růst.

Lidé, kteří přijali velkou škálu svých vlastních pocitů a emocí, jsou často obdařeni velkým soucitným srdcem, schopností nejen vyslechnout, ale i porozumět a podat pomocnou ruku, mají vysoký kreativní potenciál v umění, dar slova, intuici, empatii a schopnost vést a inspirovat druhé lidi.

Krásný den všem ❤

Tara Svobodová
Publikováno dne
Sdílet:

Ať vám nic neuteče

Získejte pravidelnou dávku duchovní inspirace
Každý měsíc vám pošlu to nejlepší z obsahů a témat, které jsem pro vás zpracovala. Upozorním vás na novinky a akce, které pro vás připravuji. Stačí zadat váš e-mail a odeslat.