Zásady ochrany osobních údajů

Provoz těchto stránek, ale hlavně realizace lektorské činnosti a dalších souvisejících aktivit se neobejde bez zpracování vašich osobních údajů. Vašeho soukromí si však velice vážím, takže veškeré osobní údaje zpracuji v souladu s příslušnými právními předpisy a podle těchto zásad přijatých na jejich ochranu. Naleznete v nich informace mimo jiné o tom, jaké vaše údaje o shromažďuji a za jakým účelem.   

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů jsem já, Tara Svobodová – podnikám jako živnostník pod IČ 03936007 a sídlím na adrese Starý Hrozenkov 258, PSČ 687 74 (dále také jen „správce“). 

Kontaktovat mne můžete na níže uvedeném telefonním čísle či emailové adrese:

Telefon: +420 703 388 226

Email: [email protected]

Obecně ke zpracování osobních údajů

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou upraveny níže u jednotlivých účelů zpracování, v každém případě se však můžete spolehnout na následující:

  • s vašimi údaji nebudu dělat nic, o čem bychom vás předem neinformovala,
  • veškeré vaše údaje vhodně zabezpečím po celou dobu jejich zpracování,
  • vaše údaje vymaži, jakmile je již nebudu potřebovat pro žádný z uvedených účelů.

Předávání údajů

Povinnost předat vaše osobní údaje může vyplývat přímo ze zákona. Děje se tak například v souvislosti s daňovými kontrolami apod. 

Osobní údaje může být dále nutné předat dalšímu správci za účelem splnění mých smluvních povinností vůči vám. Půjde například o poskytovatele platební brány anebo dopravce zboží. Tyto případy předávání údajů jsou popsány níže.

V určitých případech pro mne zpracování osobních údajů mohou zabezpečovat zpracovatelé. Ty si však pečlivě vybírám a mám s nimi uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů. V současnosti mohou být do zpracování zapojeny zejména tito zpracovatelé:  

  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
  • SmartEmailing a.s. (platforma pro komunikaci se zákazníky)
  • SendGrid Inc. (platforma pro komunikaci se zákazníky)
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)

Lektorská činnost 

Základním účelem mých stránek je prezentovat moji lektorskou činnost a umožnit vám objednat si účast na konkrétním kurzu, školení, vzdělávacím programu apod. Pokud tak učiníte, dojde ke zpracování osobních údajů, které vyplníte v objednávce, a to na základě nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy, jejíž jste stranou. 

Účelem zpracování je v takovém případě především splnění mých smluvních povinností, tedy zejména umožnit vám účast na kurzu a ten zorganizovat a zrealizovat. 

Bez některých vašich osobních údajů se v těchto případech neobejdu, objednávku tedy není možné dokončit bez vyplnění údajů označených jako povinné. Pokud vyplníte i další údaje, může nám to usnadnit vzájemnou komunikaci. 

Takto získané osobní údaje si ponechám také na základě mých oprávněných zájmů ještě po dobu 5 let od uzavření smlouvy, a to za účelem ochrany mých právních nároků. Proti této formě zpracování můžete podat námitku. 

Pokud si při objednávce vyberete platbu kartou, dojde ke zpracování vašich platebních údajů také ze strany poskytovatele těchto služeb. 

Prodej zboží

Pokud se rozhodnete na mých stránkách koupit jakékoliv zboží, bude nezbytné zpracovat vámi poskytnuté údaje za účelem realizace vaší objednávky. Ke zpracování tedy dojde, neboť je to nezbytné pro splnění mých smluvních povinností.

Rozsah zpracování je podobný jako v případě objednávky kurzu nebo jakékoliv jiné lektorské činnosti. Rozsah povinně vyplňovaných údajů opět vyplývá přímo z objednávky. Údaje v tomto případě budou předány ještě vámi vybranému dopravci zboží, který vám balíček doručí na uvedenou adresu. 

Zpětná vazba klientů

Na těchto stránkách příležitostně zveřejňuji vaši zpětnou vazbu, kterou mi za tímto účelem sami zasíláte, za což jsem moc ráda. Kromě vaší recenze může být zveřejněno i částečně anonymizované jméno a případně kurz, který jste absolvovali. 

Zpracování probíhá na základě mého oprávněného zájmu na propagaci mých služeb. Proti zpracování můžete kdykoliv podat námitku, v takovém případě vaši recenzi bez zbytečného odkladu smažu.

Zasílání obchodních sdělení

Nechci vás obtěžovat žádným spamem, ale čas od času bych vám ráda dala vědět, co je nového. 

Pokud mi k tomu na stránkách udělíte souhlas, budu vám novinky posílat na uvedený email. V každém případě ode mě dostanete jeden až dva emaily do měsíce a jeho obsahem bude nabídka mých služeb anebo zboží a inspirace pro váš rozvoj. 

Pokud si to v budoucnu rozmyslíte, můžete se z odběru kdykoliv odhlásit pomocí odkazu, který bude na konci každé zprávy, kterou ode mě dostanete. 

Souhlas můžete také kdykoliv odvolat, stačí, když mi napíšete na uvedené kontakty, že již obchodní sdělení dostávat nechcete. 

Fotodokumentace kurzů 

Průběh mnou pořádaných kurzů příležitostně dokumentuji. V takovém případě si od vás vždy předem vyžádám souhlas. 

Účelem zpracování je v tomto případě prezentace mé činnosti na těchto stránkách a mých profilech na sociálních sítích. 

Pokud byste se sobě na nějaké fotce nelíbili, určitě se mi hned ozvěte, fotku ze stránek v takovém případě smažu. 

Fotografie postupně obměňuji, takže ke zpracování osobních údajů v této formě bude docházet po dobu maximálně 3 let, na sociálních sítích mohou být fotky dohledatelné i déle. 

Cookies

Používám soubory cookies, které mi umožňují vaše zařízení poznat při další návštěvě. Jsou to malé textové soubory umístěné na vašem zařízení, existuje jich mnoho druhů a slouží rozdílným účelům. Některé tyto soubory nezbytně potřebuji k provozu stránek, pokud tomu tak není, požádám vás před jejich uložením o udělení vašeho souhlasu. 

Aktuálně používám tyto cookies soubory.

Nezbytné

Jejich ukládání je nezbytně důležité pro funkčnost mých stránek. V těchto souborech se ukládají například informace umožňující fungování navigace na mých stránkách, informace o tom, zda jste mi udělili souhlas s ukládáním dalších typů cookies. Zpracování nezbytných cookies není podmíněno vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o vás nicméně neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.

Analytické 

Analytické cookies soubory sbírají informace o prohlížení těchto stránek. Z jejich anonymizovaných výstupů jsem následně schopna porozumět tomu, jakým způsobem se na moje stránky díváte. Získané informace používám k tomu, abyste na mých stránkách jednoduše nalezli to, co na nich hledáte. 

K provádění analýzy používám nástroj Google Analytics od společnosti Google, která část dat zpracovává v USA, tedy ve třetí zemi, ve které nemusí být zaručena rovnocenná úroveň ochrany jako v EU, neboť k údajům mohou mít v určitých případech přístup zpravodajské služby USA. Abych rizika pro vás zcela minimalizoval, používám Google Analytics výhradně s anonymizovanými IP adresami a s deaktivovanými funkcemi, které by byť v teoretické rovině mohly vést k vaší identifikaci. Tento typ cookies používám pouze v případě, že jste mi k tomu při první návštěvě udělili souhlas, a to včetně přenosu dat do třetí země.  

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. 

Pokud vůbec nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, tedy nejenom mně, ale na všech stránkách, které si prohlížíte, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou vaše data nadále společnosti Google odesílána. 

Marketingové 

Marketingové cookies sbírají informace o tom, které informace na mých stránkách vás zaujaly, a umožňují mně nebo mým reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by vás mohla oslovit. Díky těmto cookies také můžu limitovat počet zobrazení mojí reklamy na vašem zařízení a měřit efektivitu mých reklamních kampaní. Reklamní soubory cookies ukládám jen, pokud mi k tomu při první návštěvě mých stránek udělíte souhlas. Pokud mi svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám na webu zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat služeb, o které byste mohli mít skutečně zájem.

Pro zobrazování a analýzu reklamy používám rovněž některé další funkce Google Analytics, a to přehledy zobrazení v reklamní síti Google, nástroje pro remarketing, tedy zobrazování reklam v obsahové síti na základě již zhlédnutých produktů, rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), a user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id nicméně používám pouze náhodný řetězec znaků, který nedovoluje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Práva subjektů údajů

Se zpracováním osobních údajů příslušná právní úprava spojuje celou řadu práv subjektů údajů – tedy vás.

Patří mezi ně zejména právo na informace, tedy vaše právo požádat mě o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Tyto informace jsou uvedeny výše, rád vám však vše vysvětlím i podrobněji, pokud o to projevíte zájem.  Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů – část z nich je přístupná na vašem profilu, pokud si jej na stránkách vytvoříte. 

Změní-li se některý z vašich údajů, případně zjistíte-li že zpracovávám nepřesné osobní údaje, máte právo na opravu. Nepřesnost vašich údajů rád napravím bez zbytečného odkladu, upravit je můžete i na svém profilu.

Za splnění určitých předpokladů máte právo na výmaz, případně právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě naplnění zákonných podmínek vaše údaje na žádost smažu či omezím jejich zpracování. 

Konečně máte právo podat námitku či stížnost proti zpracování vašich údajů. Námitka se zasílá mně a je možné ji směřovat proti zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů či jakékoliv formy přímého marketingu. Stížnost můžete podat kdykoliv Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Účinnost

Tyto zásady průběžně aktualizujeme, pokud je to třeba. Naposledy jsme tak učinili s účinností od 1. 1. 2024.