již proběhlo

Miluj svůj život

Workshop Neduální terapie
Srdečně vás zvu na prožitkový workshop práce s tělem, emocemi a vnitřním světem v člověku.

„Naučím vás, jak vy sami účinně můžete pracovat doma se svými strachy, myšlenkovými a emočními programy, jak si vy sami můžete uvolňovat trauma a stres z těla, jak se zbavovat zátěže, když přebíráte na sebe energie z ostatních lidí."

O vnitřním světě

Společně se podíváme na vaše přesvědčení, návyky a prožívání, které vám brání v žití naplněných vztahů a vyjádření vašeho plného potenciálu.

Podíváme se do podrobna na témata jako jsou: vnitřní dítě, rodiče, vztah k autoritám, partnerské vztahy, sebeláska a sebehodnota, práce s traumatem a s vnitřním světem v nás.

Co vás na tomto workshopu čeká?

 • Budeme používat techniky energetického dýchání- Rebirthing, Gestalt terapie, konstelační techniky a muzikoterapii pro práci s traumatem.
 • V bezpečném kruhu budete mít možnost také otevřít a zpracovat vlastní individuální téma, kdy budete mít možnost v sobě trvale přenastavit určité dynamiky a jednou provždy vystoupit z role oběti vnějšího světa.
 • Dostanete nástroje, které můžete následně využívat i doma pro práci s vnitřním dítětem, v běžné komunikaci a v partnerských vztazích.
 • Všechny tyto techniky jsou pomůckou, kterou používám jako podpůrný nástroj spolu s využitím vlastní intuice a schopností získávat informace z energetického pole člověka.
„Co můžete získat, je větší ukotvení ve své síle, získání důvěry ve vlastní zdroje, napojení na vlastní vyšší vedení, větší jasnost a orientace ve svém vnitřním světě, více sebelásky a sebevědomí.
Tara

Metodiky, které používám

Mezi technikami jamuji tak, jak vás postupně načítám a jaké informace mi chodí. Dále využívám muzikoterapii, meditaci, pohyb a tanec. Hlavní roli vždy hraje bdělá pozornost a uvědomování si toho, jak naše myšlení a prožívání ovlivňuje tvorbu reality.

 • Práce s tělem, traumatem a emocemi

  Zpracováváme témata, která potřebujete nahlédnout a transformovat na novou úroveň žití. Jde o to dostat svou pozornost do těla, kde je uloženo emoční zranění z dětství, naučit se bolest zpracovat a pomocí dechu trauma uvolnit.

 • Konstelační techniky

  Postavíte se do role aktérů dle tématu, které řešíte – vy jako vaše malé já, vy jako matka. Pochopíte okolnosti dějů, jejich příčiny a dokážete odpustit. Tento proces vás dostane do nové úrovně svobodného vědomí, ve které se přestanete identifikovat s rolí oběti.

 • Voice dialog

  Podpořím vás v propojení s různými aspekty vaší duše. Otevřeme prostor pro komunikaci s těmito částmi, čímž dochází k hlubšímu propojení s vědomím. Takto můžete integrovat své strachy a destruktivní vzorce chování se postupně transformují v pocity celistvosti s laskavějším přístupem k sobě sama i k ostatním bytostem.

 • Rebirthing

  Provedu vás dechovým cvičením, které vás spojí s vaší podstatou a umožní vám prožít emoce skryté v podvědomí. Tím proběhne ozdravný proces a vy budete připraveny opustit staré vzorce myšlení a prožívání a cítění.


 • Gestalt
  terapie

  Využívám dialogy, například mezi vámi a partnerem nebo rodičem. Skrze Gestalt terapii dokážete vnímat a přijímat své emoce a přistupovat k nim vědomě.

 • Přepis Limbického otisku

  Přepíšeme spolu pocity, které máte uložené hluboko ve svém těle z období od početí až do věku 6 let. Řízenou imaginací se budete moci znovu narodit a prožít své dětství tak, jak byste si přáli.

Ubytování a strava

Centrum Živá voda

🚩 Kohoutov 143, 54401

Ubytováni budete na nádherné polosamotě. Centrum Živá voda je v souladu s přírodními i energetickými zákonitostmi. 

Vegetariánská strava vám zaručí gastronomický zážitek plný chuti a vysoké kvality.

Co s sebou?
Přezůvky, uzavíratelnou lahev na vodu, deku na přikrytí, pohodlné oblečení, ručník.

Přihláška na workshop

Nové termíny zatím nejsou vypsány

Miluj svůj život

Workshop Neduální terapie
Zálohu 1200 Kč je třeba uhradit jako rezervaci vašeho místa na workshopu. Zbývající částka 10 tis., se hradí v hotovosti na místě.

V ceně je zahrnuto:

 • lektorné
 • vegetariánská strava – plná penze
 • nájem prostoru
 • ubytování
11 200 Kč

Seznamte se s pocity mých klientek
ze společné práce

Kdo tě akcí provede

„Práce v kruhu je pro mě skvělým nástrojem, jak efektivně navyšovat energetickou kapacitu ve prospěch všech zúčastněných.“

Chcete se na něco zeptat?

Informovat o novém termínu