již proběhlo

Nadechni se života

Síla předků a rodové linie

Nadechni se života a dovol si plynout v souladu s potřebami své duše i těla. Na našem workshopu budete mít jedinečnou příležitost vědomě prožít, očistit a narovnat vztahy s rodiči a přirozeně se tak včlenit do své rodové linie, napojit se na sílu svých předků a ukotvit se ve vlastním zdroji síly, důvěry v život a odvahy být sám/sama sebou a žít svůj život v souladu s vlastními potřebami.

„Srdečně vás zvu víkendovou akci do prostoru krásného místa v centru Prahy."

Co vás na tomto workshopu čeká?

Intenzivní workshop práce s tělem, dechovými technikami a práce s emocemi. Meditace, zklidnění a nalézání rovnováhy ve svém prožívání v souladu se zdrojem. Tanec, pohyb, muzikoterapie.
 • Pomohu vám vytvořit prostředí, ve kterém můžete nahlédnout více do hloubky svého prožívání a uvolnit vzpomínky, emoce a mentální vzorce, které již dále pro svůj život nepotřebujete nést.
 • Můžete se naladit na svůj jedinečný zdroj a objevit vlastní sílu, své dary a potenciál skrze moc svého dechu a moudrost vlastního těla.
 • Můžete také lépe rozklíčovat některé vztahové dynamiky, definovat vlastní hranice a najít trvalé spojení se svým vyšším já, pokud si to sami dovolíte.
Chci objednat místo na workshopu

Metodiky, které používám

Mezi technikami jamuji tak, jak vás postupně načítám a jaké informace mi chodí. Dále využívám muzikoterapii, meditaci, pohyb a tanec. Hlavní roli vždy hraje bdělá pozornost a uvědomování si toho, jak naše myšlení a prožívání ovlivňuje tvorbu reality.

 • Práce s tělem, traumatem a emocemi

  Zpracováváme témata, která potřebujete nahlédnout a transformovat na novou úroveň žití. Jde o to dostat svou pozornost do těla, kde je uloženo emoční zranění z dětství, naučit se bolest zpracovat a pomocí dechu trauma uvolnit.

 • Konstelační techniky

  Postavíte se do role aktérů dle tématu, které řešíte – vy jako vaše malé já, vy jako matka. Pochopíte okolnosti dějů, jejich příčiny a dokážete odpustit. Tento proces vás dostane do nové úrovně svobodného vědomí, ve které se přestanete identifikovat s rolí oběti.

 • Voice dialog

  Podpořím vás v propojení s různými aspekty vaší duše. Otevřeme prostor pro komunikaci s těmito částmi, čímž dochází k hlubšímu propojení s vědomím. Takto můžete integrovat své strachy a destruktivní vzorce chování se postupně transformují v pocity celistvosti s laskavějším přístupem k sobě sama i k ostatním bytostem.

 • Rebirthing

  Provedu vás dechovým cvičením, které vás spojí s vaší podstatou a umožní vám prožít emoce skryté v podvědomí. Tím proběhne ozdravný proces a vy budete připraveny opustit staré vzorce myšlení a prožívání a cítění.


 • Gestalt
  terapie

  Využívám dialogy, například mezi vámi a partnerem nebo rodičem. Skrze Gestalt terapii dokážete vnímat a přijímat své emoce a přistupovat k nim vědomě.

 • Přepis Limbického otisku

  Přepíšeme spolu pocity, které máte uložené hluboko ve svém těle z období od početí až do věku 6 let. Řízenou imaginací se budete moci znovu narodit a prožít své dětství tak, jak byste si přáli.

UBYTOVÁNÍ A STRAVA

Café Art of Alchemy, Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Ubytování a stravu si každý účastník zajišťuje sám. Přímo v kavárně je možnost občerstvení.

Začínáme v sobotu od 10-18 hod.
V neděli od 10-16 hod.

Přihláška na workshop

Nové termíny zatím nejsou vypsány

Nadechni se života

Síla předků a rodové linie
Objednejte si své místo na workshopu! Částku 1000 Kč je třeba zaplatit předem jako rezervaci vašeho místa na workshopu.

V ceně je zahrnuto:

 • lektorné
 • nájem prostoru
5 000 Kč

Seznamte se s pocity mých klientek
ze společné práce

Kdo tě akcí provede

„Práce v kruhu je pro mě skvělým nástrojem, jak efektivně navyšovat energetickou kapacitu ve prospěch všech zúčastněných.“

Chcete se na něco zeptat?

Informovat o novém termínu